Регистрация

регистрация

Общи условия

Моля, запознайте се с нашата Декларация за поверителност.

Общи Условия за предоставяне на услуги чрез използване на магазин за електронна търговия www.brava.bg
Настоящите общи условия са публикувани на български и английски език.

 Всички снимки в сайта са със запазени авторски права на Брава Груп ЕООД и използването им без знанието и разрешението на автора е грубо нарушение по чл. 5, чл.13, чл.19 и чл.42(1) на Закона за авторското право и сходните му права.

 ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

 При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

 „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

 „Брава Груп” ЕООД е търговското дружество, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Димитър Стефанов 11 Г и адрес за кореспонденция гр. София, Студентски град, ул. Проф. Александър Фол 2 (зад Фантастико), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205253881, тел.: 02 416 22 72, 0899 918 415, e-mail: office@brava.bg.

 Brava.bg (www.brava.bg) е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от „Брава Груп” ЕООД - виртуален информационен ресурс в интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на клиента.

 „Клиент” е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.

 „Профил” е обособена част от www.brava.bg, съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от Brava.bg, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.brava.bg, да променя паролата си за достъп.

 „Потребителско име” е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.brava.bg.

 „Парола” е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.brava.bg стоки.

 „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

 „Опаковка” са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на клиента.

 „Линк” („Електронна препратка”) е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

 „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

 Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние, които уреждат взаимоотношенията между „Брава Груп” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Димитър Стефанов 11 Г и адрес за кореспонденция гр. София, Студентски град, ул. Проф. Александър Фол 2 (зад Фантастико), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205253881 (наричан по-долу Brava.bg) от една страна и клиентът на електронни (интернет) страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, от друга страна, намиращи се на домейн www.brava.bg (наричан за краткост уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани чрез www.brava.bg електронен магазин, стоки.

 Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата на Brava.bg и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците на www.brava.bg, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

 Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Brava.bg. При извършване на промени в Общите условия, Brava.bg се задължава да публикува новите Общи условия в www.brava.bg и да напише датата, на която са актуализирани. Brava.bg съветва своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

 ПРЕДМЕТ

 Brava.bg продава и доставя на клиента предлаганите в www.brava.bg и поръчани от него стоки след регистрация, отправяне на заявка и плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.

 РЕГИСТРАЦИЯ

 За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от Brava.bg стоки, е необходимо клиентът първо да се регистрира. При регистрацията трябва да се попълни он-лайн регистрационна форма, на която да се въведе адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име и фамилия/данни за фактура, ако е юридическо лице, e-mail, телефон(и) за връзка. При попълване на он-лайн регистрационната форма клиентът е длъжен да представи пълни и верни данни относно самоличността си. Клиентът декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна. Необходимо е да си избере и парола.

 След като се регистрира успешно, клиентът, при всяка отделна поръчка, има възможност да коригира телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочи трето лице - представител, който да приеме поръчката (тази информация може да се допълни в поле „други особености”). С отбелязване на отметка "Съгласен съм”, която се намира под текста „Декларирам, че съм съгласен/на с общите условия за ползване услугите на БРАВА ГРУП ЕООД.”, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Електронното изявление, изпратено от клиента се съхранява от Brava.bg.

 КАК СТАВА РЕГИСТРАЦИЯТА?

 За да се регистрирате в www.brava.bg, трябва да попълните формата за регистрация. Формата за регистрация се отваря с натискане на виртуален бутон „регистрация”. След като се отвори формата за регистрация, от падащото меню избирате как ще се регистрирате – като физическо или юридическо лице. Срещу всяко от полетата е отбелязано какви данни трябва да се попълнят в него. След като се уверите, че сте попълнили вярно и точно информацията за Вас в полетата и сте се запознали и сте съгласни с Общите условия на сайта, отбелязвате с отметка „Съгласен съм” и натискате бутона „изпрати”.

След като се регистрирате, можете да влезете във Вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона „регистрация” и натиснете бутона „влез”.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ

 Brava.bg публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка.

Brava.bg не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

 ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

 Brava.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Brava.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на знак „-%” в левия горен ъгъл на снимката на артикула. Новата цена е изписана под снимката, а при влизане в профила на артикула, в падащото меню с размерите и цените до старата цена се вижда новата (цена с отстъпка). След влизане в потребителската кошница, старата цена е зачертана и под нея се вижда новата цена. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. Brava.bg си запазва правото да прави всякакви промоции и отстъпки за своите клиенти.

 ПОРЪЧКА/ ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

 Клиентът получава достъп до формата за заявка за покупка на стока (потребителска кошница), след като въведе валидни потребителско име и парола.

 Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Клиентът определя вида и количеството на стоките, преглежда избраните стоки и техните цени. Преди финализиране на поръчката, клиентът има възможност, освен да види горепосочените данни, да избере адрес за доставка и начин на плащане, както и да напише пояснителна информация. Клиентът потвърждава заявката и тя се счита за извършена чрез натискане на виртуален бутон „Направи поръчка”. След финализирането на поръчката, на посочения телефон, клиентът получава потвърждение на заявката със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) клиентът ще бъде уведомяван от оператор по телефон.

 КАК СЕ ПОРЪЧВА?

 За да направите поръчка, влезете във Вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона „регистрация” и натиснете бутона „влез”. Изберете продукт. От падащото меню изберете подходящия за Вашите нужди размер. Напишете в полето „брой” количеството, което искате да поръчате и натиснете бутона „добави”. Ако искате да поръчате няколко различни продукта, изборът им става по същия начин. В горния десен ъгъл на страницата ще видите под бутона „кошница” броя на продуктите, които сте избрали и общата им цена. С натискане на бутона „кошница” влизате във Вашата „потребителска кошница”, преглеждате избраните продукти, коригирате количеството или вида им, ако е необходимо и натискате бутона „запази промените”. За да махнете продукт от „потребителската кошница”, трябва да изберете отметка под надписа „изтрий” и след това да натиснете бутона „запази промените”. Избирате адрес за доставка от падащото меню „избери адрес за доставка”. Избирате начин на плащане от падащото меню „избери начин на плащане”. В полето „други изисквания” можете да напишете всичко, което мислите, че е важно да знаем, за да можем да Ви обслужим по най-добрия начин. След като сте се уверили, че сте избрали продуктите, които желаете да купите, натинете бутона „направи поръчка”.

 ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

 Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти и цената за тяхната доставка. Доставката е безплатна за поръчки на стойност над 100 лева до всички населени места в България и е до входа на блока/къщата. При поръчка на легла и мебели, доставката е 30 лв.

Поръчки на стойност под 100 лева са с фиксирана цена за доставка от 6 лева. Всички цени са в български лева с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
Указаните цени на отделните стоки са за единично количество.

 ДОСТАВКА

 Продуктите, които клиентът поръчва в електронния магазин на Брава, се доставят на посочен от клиента адрес за доставка чрез падащото меню „избери адрес за доставка”, което се намира в потребителската кошница.

 При поръчки он-лайн, клиентът получава обаждане от страна на Brava.bg за потвърждаване на поръчката. Информация относно доставката, клиентът може да получи на телефони: 02 416 22 72, 0899 918 415 или на e-mail адрес: office@brava.bg

 СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

 Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност, се доставят в срок от 2 до 4 РАБОТНИ дни от датата на постъпване на поръчката.

Ако продуктът в момента не е в наличност, клиентът ще бъде уведомен за срока на доставката при потвърждаване на поръчката по телефона от страна на Brava.bg.
Ако поръчаният от клиента продукт не може да бъде доставен, Brava.bg ще се свърже лично с клиента, като използва данните за контакт, посочени при регистрацията.
В случай, че поръчката е направена в почивен или празничен ден, срокът за доставка започва да тече от първия работен ден, следващ деня, в който е направена поръчката.
Клиентът, при потвърждаване на поръчката от страна на Brava.bg, бива уведомяван относно наличността на поръчаната от него стока и срока, за който може да бъде доставена.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

 ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

 Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Brava.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема и всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

 Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

 1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъде установен контакт с клиента в най-кратък срок.

 2. Не е извършено плащане или забавяне на плащането от страна на клиента. В тези случаи поръчката няма да бъде изпълнена, докато не се осъществи плащането. Изключение прави случаят, в който е избран начин на плащане при доставка (с наложен платеж).

 3. Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка и/ или не е посочил представител, който да получи поръчката. В този случай Brava.bg се опитва да се свърже с клиента на посочения телефон или e-mail (ако са посочени такива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена и извършена поръчката.

 4. Липса на телефон за контакт с клиента. Поръчката няма да бъде задвижена, поради невъзможност за потвърждаването й.

 При възникване на проблеми с доставката по вина на магазина, всички допълнителни разходи са за сметка на магазина. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

 НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 1. Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката клиентът плаща дължимата сума на куриера, както и цената на доставката.

 2. Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума, включваща цената на стоката и стойността на доставката, се извършва чрез банков превод в указаната от Brava.bg банкова сметка. При получаване на стоката клиентът не заплаща нищо на куриера.

 ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

 Клиентът има право да откаже да получи заявената от него стока, когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед, при транспортиране стоката или опаковката й е била нарушена и цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

 Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на получаването й, след като изпрати изявление за отказ от сключения договор до Brava.bg и в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, в ненарушена цялост, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.

 При получаване на пратката, клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствие на изпратената стока с подадената заявка.

При констатирани нарушения във външния вид на стоката, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

 При евентуален отказ от поръчаната стока, сумата ще бъде възстановена на клиента в рамките на 7 работни дни.

 ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА:

 Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка. 

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Brava.bg за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До Брава Груп ЕООД

гр. София, ул. Димитър Стефанов 11 Г 

тел. 0899 918415

email: office@brava.bg

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

– Поръчано на*/Получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

* Ненужното се зачертава.“
Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта Brava.bg, като в случай че използва тази възможност, Brava.bg незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

В случай, че потребителят се откаже от договора, Brava.bg ще възстанови всички плащания, които е получил, (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Brava.bg), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира Brava.bg за неговото решение за отказ от договора. Brava.bg ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Brava.bg за своя сметка.

Brava.bg има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на Brava.bg или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал Brava.bg за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Brava.bg преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
 
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Brava.bg запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

ДРУГИ

 При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочените телефони, e-mail, формата за обратна връзка и адреса за кореспонденция.

 ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

 Всички стоки, предлагани в Brava.bg, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

Brava.bg отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Brava.bg издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава. Всички продукти, предлагани от Магазини Брава и Brava.bg, не подлежат на рекламация, в случай на увредена и деформирана дамаска или текстил.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) в случай на изгубена гаранционна карта;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Brava.bg лице или сервизен център;

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на Brava.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност важи за всички лични данни, които ни предоставяте, както и за всички лични данни, които ние събираме за вас, било то за начина, по който използвате нашия уеб сайт, или мобилното приложение (използване на „бисквитки“).

1. КОИ СМЕ НИЕ?

 „Брава Груп” ЕООД е търговското дружество, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Димитър Стефанов 11 Г и адрес за кореспонденция гр. София, Студентски град, ул. Проф. Александър Фол 2 (зад Фантастико), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205253881, тел.: 02 416 22 72, 0899 918 415, e-mail: office@brava.bg.

В случай, че сте клиент на Брава Груп ЕООД, настоящата Декларация за поверителност важи за вас. В тези случаи Брава Груп ЕООД упражнява дейност като съвместен администратор на данни или обработчик на данни по отношение на обработването на вашите лични данни. Когато Брава Груп ЕООД упражнява дейност като общ администратор на данни, тя, по ясен начин, ще определи съответните й отговорности за изпълняване на задълженията й съгласно законите за задължителната защита на данните, по-специално, по отношение на упражняването на правата ви и нейните съответни задължения да осигури информацията, изискуема според тези закони, чрез договорка между тях. Независимо от условията по евентуална такава договорка, вие можете да упражнявате правата си съгласно законите за задължителната защита на данните по отношение на и спрямо всеки от администраторите.

2. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

2.1. Данни за контакт с Брава Груп ЕООД

По отношение на въпроси, свързани със защитата на данните, за да упражните правата си, моля, свържете се с нас, като изпратите имейл на имейл адрес: office@brava.bg. Освен това, можете да се свържете с нас и като ни изпратите физическо писмо на адрес: гр. София, Студентски град, ул. Димитър Стефанов 11 Г

3. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ – КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТЕ?

Личните данни са свързани с всяко живо физическо лице, което може недвусмислено да бъде идентифицирано на база тези данни, по-специално вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер на кредитна или дебитна карта. Идентификацията може да се осъществи само чрез съответните данни или в комбинация с каквато и да е друга информация, която е притежание на администратора на данни, или за която е вероятно да стане негово притежание.

4. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние събираме вашите данни през нашия уеб сайт, през мобилното приложение, чрез имейл.

5. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ? (С ЦЕЛ ОБРАБОТКА НА ДАННИ)

Ние събираме и обработваме вашите лични данни за следните цели:

a) За да обработим и изпълним вашата поръчка, ние събираме следните данни: имена на клиента, адреси, телефонни номера, имейл и IP адреси, данни за плащания с кредитни/дебитни карти или други данни за плащания.

б) За да комуникираме с вас (например в случай на отмяна на поръчка). За тази цел ние събираме следните данни: име и данни за контакт.

в) За да ви изпращаме новинарски бюлетини. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, данни за историята на вашите търсения.

г) За да ви предоставим оферти, изготвени според вашите предпочитания. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, данни за историята на вашите търсения и данни за предходни поръчки.

д) За да комуникираме с вас, за да извършваме проучвания за удовлетвореност на клиентите за анализаторски цели, с цел подобряване на качеството, разработване на услуги, подобряване на практическата работа с уебсайта, измерване на успеха на рекламните ни кампании или пригаждане на услуги към вашите нужди. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, както и данни за предходни поръчки.

6.1. ОБРАБОТКА НА ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ

За да обработим вашите чувствителни лични данни, ще ни е нужно вашето изрично съгласие. Ние може да използваме вашите чувствителни лични данни, когато е необходимо, за да установим приложимостта на дадени правни претенции или да се защитим срещу такива, както и за да се уверим, че спазваме задължителните законови изисквания.

6.2. ПРОФИЛИРАНЕ

На база вашето съгласие, ние извършваме профилиране, за да ви предоставим предложения, съобразени с вашите нужди, предпочитания и интереси. Предложенията биха могли да се предоставят по имейл, телефон или чрез известия.

7. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

Правните основания за дейностите по обработка на данните, които дейности са посочени в точки а)-д) от Раздел 5 от настоящата Декларация за поверителност, се съдържат в подраздел (а), параграф (1) на чл. 5 от Закон CXII от 2011 г. за правото на информационно самоопределение и свободата на информацията (наричан за краткост „Закона за свобода на информацията“, т.е., на база вашето съгласие и считано от 25 май, 2018 г., както и съгласно чл. 6 (1) (б) от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета) („ОРЗД“), такива дейности по обработка, са необходими за изпълнението на договор, или с цел да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните за сключване на договор.

Правните основания за дейности по обработване на данните, които дейности са посочени в точки от Раздел 5 от настоящата Декларация за поверителност, се съдържат в подраздел (а) параграф (1) от чл. 5 и подраздел (а) параграф (2) от чл. 5 от Закона за свобода на информацията, т.е. на база вашето съгласие и считано от 25 май, 2018 г., както и съгласно чл. 6 (1) (а) и чл. 9 (2) (а) от ОРЗД, такива дейности по обработка, ще бъдат основани на вашето съгласие.

Последствия от отказа/неуспешното предоставяне на лични данни

Моля, имайте предвид, че ние имаме нужда от личните данни, изброени в Раздел 5 а), за да изпълним и да ви предоставим нашите услуги. Ако не ни предоставите необходимите лични данни, ние няма да можем да ви предоставим всички компоненти на услугите, които сте заявили.

8. ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние съхраняваме вашите лични данни за период, в зависимост от целите, изложени в настоящата Декларация за личните данни, или за ограничения период, описан в съответните закони.

Не съхраняваме личните ви данни за по-дълго, отколкото е необходимо: за период от пет години от изпълнение на договора, сключен с нас, за да спазим законите за запазване на данните.

Съхраняваме данни за вашите онлайн търсения, които сме събрали за вас, в продължение на шест месеца.

В случай че става дума за счетоводни документи, периодът на запазване е пет години, считано от приключване на счетоводната година, в съответствие с Раздел 169 от Закон „C“ от 2000 г. относно счетоводната дейност.

В случай че бъде инициирана съдебна или дисциплинарна процедура, личните данни ще бъдат запазвани до прекратяването на производството, включително и за периода на евентуални коригиращи стъпки, при което данните, в случаите на граждански искове, ще бъдат изтрити след изтичане на давностния срок, посочен в гражданския кодекс.

9. ПО-НАТАТЪШНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако искаме да използваме личните ви данни за нови цели, които не са посочени в настоящата Декларация за поверителност, ще ви предоставим нова декларация, в която са посочени всички условия, свързани с новото обработване преди същото да влезе в сила. Ако е нужно, ще поискаме вашето съгласие преди да започнем дейност по новото обработване на данни.

В случай на обработване на лични данни, което се основава на даденото ви съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието ви.

10. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, вие може да имате правото

 1. да поискате достъп до вашите лични данни,
 2. да поискате поправка на вашите лични данни,
 3. да поискате изтриване на вашите лични данни,
 4. да поискате ограничаване в обработката на вашите лични данни,
 5. да поискате преносимост на данните,
 6. да възразите спрямо обработването на вашите лични данни (включително и да възразите спрямо профилирането; както и други права във връзка с автоматизираното взимане на решения),
 7. да оттеглите съгласието си и да подадете оплакване до надзорните органи.

10.1 Право на достъп

Възможно е да имате правото да получите от нас потвърждение за това дали вашите лични данни, касаещи вас, се обработват, и, ако това е налице, да поискате достъп до личните данни.

Възможно е да имате право да получите от нас поправка на неточни лични данни, свързани с вас. В зависимост от целите на обработването, е възможно да имате право да допълните непълни лични данни, включително и чрез предоставяне на допълнителна декларация.

10.2. Право на изтриване (право да бъдете забравени)

При определени обстоятелства е възможно да имате правото да поискате от нас да изтрием вашите личните данни и е възможно ние да сме длъжни да изтрием съответните лични данни. В такъв случай вече няма да можем да ви предоставяме нашите услуги.

10.3. Право на ограничаване на обработката

При определени обстоятелства е възможно да имате право да поискате от нас ограничаване в обработването на вашите лични данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

10.4. Право на възражение и права, свързани с автоматизираното взимане на решения

При определени обстоятелства е възможно да имате право да възразите по причини, свързани с вашата конкретна ситуация, по всяко време, спрямо обработването на вашите лични данни, включително и спрямо профилирането, извършвано от нас, а ние бихме могли да бъдем задължени повече да не обработваме вашите лични данни.

В допълнение, ако вашите лични данни се обработват предвид наш законен интерес, вие имате правото да възразите по всяко време спрямо обработката на лични данни, касаещи вас за съответната цел.

10.5. Право на преносимост на данните

При определени обстоятелства е възможно да имате правото да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат). Възможно е и да имате правото да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

10.6. Право на оттегляне на съгласие

Когато обработването на вашите лични данни се основава на ваше съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да ни давате причина, без да се начисляват такси. Оттеглянето на съгласието не засяга правото за обработване на данни, които сме получили чрез вашето съгласие, дадено преди оттеглянето.

Ако оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни, е възможно да не сме в състояние да ви предоставим всички или част от услугите.

10.7. Право на подаване на жалба при надзорен орган

Ако мислите, че вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, можете да се свържете с местните органи по защита на данните и да подадете жалба при тях, по-специално във вашата държава членка по постоянно местожителство, на работното ви място, или на мястото на предполагаемото нарушение.

11. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Брава Груп ЕООД изпълнява задълженията си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни като

 • съхранява актуализирани лични данни;
 • ги съхранява и унищожава по безопасен начин;
 • не събира или задържа прекомерно големи количества данни;
 • защитава личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и като гарантира, че са предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни.

Ние вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено, но не само, когато обработката включва прехвърлянето на данни в мрежа, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка.

12. СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Брава Груп ЕООД, в хода на своята работа, може да използва услугите на различни администратори на данни и външни доставчици на услуги, за да работи със и да обработва вашите лични данни за конкретни цели, от името на и в съответствие с насоките на Брава Груп ЕООД. Администраторите на данни следва да обработват личните данни не по-дълго от датата, до която е валиден договорът, сключен с тях, за обработване на данни, или до датата, до която са задължени да съхраняват вашите данни според приложимите закони за съхраняване на данни.

Можем да оповестим вашите лични данни до следните категории трети страни (получатели) за целите, описани по-долу:

 • куриерската фирма, с която ви доставяме покупката;
 • наши партньори в схеми за лоялни клиенти, към които сте се включили;
 • компании за кредитни карти, доставчици на услуги за плащане, които обработват плащанията, които сте инициирали на нашия уебсайт (банка, PayPal, ePay);
 • трети страни, провеждащи проучвания сред клиенти от наше име;
 • правителствени служби или правоприлагащи органи, като полицията и регулаторните власти, при поискване от тяхна страна и само както се изисква от приложимото законодателство или с цел защита на нашите права или безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.

12.1. Брава Груп ЕООД

Възможно е вашите лични данни да се споделят в рамките на Брава Груп ЕООД, доколкото това е необходимо, за да се изпълни направената поръчка.

12.2. Доставчици на услуги, които са трети страни

Обработването на данни от страна на такива трети страни може да подлежи и на техни собствени правила за поверителност. Моля, прегледайте правилата за поверителност на уеб сайта на всяка такава трета страна за повече информация относно техните практики за обработване данни.

12.3. Администратори на данни

Брава Груп ЕООД наема конкретни трети страни, които предоставят помощ при извършване на услугите, закупени от нас. Такива трети страни предоставят следните услуги:

 • услуги за обработване на плащания;
 • ръководене на схеми за лоялност;
 • услуги по предоставяне на ИТ поддръжка;

12.4. Правителствени власти и правоприлагащи органи:

Възможно е да прехвърлим вашите лични данни към правителствени власти или правоприлагащи органи, като полицията и регулаторните власти, при поискване, от тяхна страна, и само ако това се налага според приложимото законодателство; или с цел защита на нашите права и безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.

13. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Прехвърлянето на вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство може да се наложи, за да ви предоставим услугата, която сте заявили.

Ако във връзка с прехвърлянето на данни в чужбина, не може да се гарантира адекватно ниво на защита на личните данни, то ние ще поискаме вашето изрично съгласие по отношение на прехвърлянето на такива данни в чужбина. Моля, обърнете внимание, че прехвърлянето на такива данни може да е свързано с някои рискове, по-специално с риска, че в държавата на получателя на данните, е възможно трети страни да имат достъп до въпросните данни, и е възможно вие да не можете да упражните правата си като субект на данни и/или правото ви на възражение срещу действия, които биха могли да навредят на вашите лични данни и правото ви на неприкосновеност.

14. БИСКВИТКИ

Когато използвате нашия уебсайт, вашият браузър съхранява на устройството ви „бисквитки“. Прочетете повече за бисквитките, използвани от Брава Груп ЕООД и как можете да ги блокирате тук. Моля, обърнете внимание, че ако деактивирате бисквитките, нашият уеб сайт може да не функционира правилно на вашия браузър. Нашата цел е да гарантираме, че нашият уебсайт предлага на посетителите това, от което се нуждаят, и им предоставя най-подходящата маркетингова информация. За да постигнем тази цел, ние може да съхраняваме и използваме вашите данни, да изграждаме профили на употреба за пазарни проучвания, за подобрения по качеството на нашия уеб сайт и на услугите ни, за разработване на услуги, за подобряване на работата на уеб сайта, за измерване на успеха на нашите рекламни кампании или за модифициране на услуги спрямо вашите нужди.
Събираме информация с маркетингови цели чрез Google AdWords и Google Analytics.

Имате право, по всяко време, да възразите срещу употребата на вашите данни за изграждане на профили за употреба, както е описано по-горе.

15. ПРОМЕНИ В НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ако променим настоящата Декларация за поверителност, ще публикуваме новата версия в нашия уеб сайт: www.brava.bg

16. УЕБ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уеб сайтът www.brava.bg предоставя линкове към други уеб сайтове за ваше удобство и информация. Моля, имайте предвид, че е възможно тези уебсайтове да бъдат притежавани и управлявани от други компании и организации и да имат други правила за сигурност и поверителност. Брава Груп ЕООД няма контрол върху тях и не приема никаква отговорност за каквато и да е информация, материали, продукти или услуги, съдържащи се на или достъпни чрез тези уебсайтове.

17. ЗАСТРАХОВКА ЗА ТРЕТИ СТРАНИ

Брава Груп ЕООД не носи отговорност за използването на данните ви от трети страни за техни собствени цели, когато такова използване е допустимо. В такива случаи, когато съответните трети страни също биха могли да се считат за администратори на данни, моля, вижте техните правила за поверителност за допълнителна информация.